برنامه های تقویت

برنامه های تقویت

تغییر توازن میان پیامدهای مثبت و منفی مستلزم انتخاب انتخاب یک برنامه تقویت است . برای فراگیری و تثبیت یک رفتار جدید  می توان از دو برنامه تقویت استفاده کرد » متوالی و متناوب             ( به بنکس و تامپسون ، 1995 نگاه کنید ) . استفاده از تقویت متوالی ، یعنی تقویت هر پاسخ موفقیت آمیز ، زمانی بهتر است که رفتار جدید برای نخستین بار است که آموخته می شود .

زمانی که فراگیر رفتار جدید را آموخته است ، تقویت جدید برای نخستین بار است که آموخته  می شود . زمانی که فراگیر رفتار جدید را آموخته است ، تقویت متوالی می تواند خاموش سازی آن رفتار را در پی داشته باشد ، زیرا فراگیر اشباع می شود . در چنین وضعیتی تقویت باید به یکی از چهار شکل متناوب زیر تغییر داده شود : فاصله ای ثابت ، فاصله ای متغیر ، نسبتی ثابت یا نسبتی متغیر .

 

برنامه فاصله ثابت

در این برنامه ، تقویت به دنبال نخستین پاسخ و پس از سپری شدن فاصله های زمانی متغیری ارائه می شود ، فاصله بین  تقویت ها را می توان مثلاً هر 30 ثانیه در نظر گرفت .

 

برنامه فاصله ای متغیر

در این برنامه ، تقویت به دنبال نخستین و پس از سپری شدن فاصله های زمانی متغیری ارائه می شود . برای مثال ، فاصله هامی تواند بین 15 تا 45 ثانیه باشد ، به طوری که متوسط 30 ثانیه در ط/ول چندین پاسخ موفقیت آمیز حفظ شود .

 

برنامه نسبتی ثابت

در این برنامه ، تقویت پس از مثلاً هر 5 ، 10 یا 2 پاسخ صحیح ارائه می شود . تقویت هایی که ارائه می شود ، باید پس از دفعات تعیین شده پاسخ ، ثابت نگه داشته شود ( مثلاً پس از پنجمین پاسخ صحیح تقویت ارائه شود . )

ادامه مطلب …

بازی های تخیلی-باورهای غیر منطقی معمول در نوجوانان و والدین – روش مشاوره

بازی های تخیلی

بازی های تخیلی می توانند برای کودکان با سنین مختلف بسیار سرگرم کننده باشند و آنان را از احساسات کنونی شان آگاه سازند. کودکان در یک بازی تخیلی گروهی، حیوانی را انتخاب می کنند که دوست دارند آن حیوان می بودند و همان کارهایی را می کردند که حیوان مزبور می کند. در این بازی، کودکان دو نفری با هم می نشیند و با هم در این باره بحث و گفتگو می کنند که اگر آن حیوان خاص می بودند، چه احساسی داشتند. در اوج و مرحله نهایی این بازی، آنان می توانند داستانی در این باره بنویسند که اگر واقعاً آن حیوان می بودند، چه احساسی داشتند. در آخر تمرین و بازی، کودکان آگاهی واقع بینانه تری از چگونگی احساس خویش پیدا می کنند و بهتر می توانند درباره احساسشان با مشاور، معلم یا پدر و مادرشان صحبت کنند.

بازی های تخیلی می توانند تقریباً درباره هر موضوعی یا هر موقعیتی باشند. بازی های تخیلی بوته گل رز و شخص عاقل دو نمونه از بازی های ایده آل هستند. در بازی تخیلی نخست، درمانجو وانمود می کند که یک بوته گل سرخ است و سپس نکته های زیر را برای خودش مطرح می کند:

1- نوع بوته- بلند( قوی) یا کوتاه (ضعیف)؟

2- نوع ریشه- ریشه عمیق یا ریشه سطحی؟

3- تعداد گلها- پرگل یا کم گل؟

4- تعداد خارها- پرخار یا کم خار؟

5- شرایط خاک- مساعد برای رشد یا نامساعد؟

6- آیا بوته گل سرخ شما کاملاً ایستاده است؟

7- آیا بوته گل سرخ شما فضای کافی برای رشد دارد؟

8- آیا بوته گل سرخ شما با گیاهان دیگر سازگاری دارد؟

9- آیا آینده خوبی برای آن تصور می کنید؟

بازی تخیلی شخص عاقل آن است که ابتدا از شخصی که خردمند فرض می شود، یک سؤال می شود و او پیش از پاسخ گفتن، چند دقیقه می اندیشد و جواب می دهد. البته درمانجو باید از زبان این شخص خردمند صحبت کند. سؤال و جواب هر دو باید بر آگاهی و شناخت درمانجو از زندگی اش بیفزاید. برای مثال، درمانجو می تواند سؤال  کند:« وظیفه من در قبال زندگی ام چیست؟» و در پاسخ به عنوان شخص خردمند فرضی این طور می گوید:« تمام استعدادها و مهارت های خود را به کار بگیری و پرورش دهی.»

در جلسات انفرادی یا در جلسات گروهی دو تا چهار نفری، از درمان جویان خواسته می شود درباره تخیلات و رؤیاهای خویش به طور عمیق و تفصیلی با مشاور صحبت کنند. یک شیوه مناسب برای درمان جویان آن است که پس از هر تمرین جملاتی ناتمام نظیر جمله زیر را کامل کنند« من آموختم که ___». اگر پیش از بازی های تخیلی درمانجو بتواند دراز بکشد و تمرینهای آرمیدگی انجام دهد ودر خلال بازی های مزبور نیز همانطور راحت باشد، بازی های تخیلی نتیجه بخشتر خواهند بود.

هایکینن(1989) درباره جهت دهی دوباره به درمانجویان پس از تغییر حالتهای هشیاری شان (ASC) که درگشتالت درمانی و دیگر درمانها به کار می رود، مقاله سودمندی نوشته است.

* نوابی

 

6- نباید احساساتم را بروز دهم .

7- بزرگترها باید کامل و بی عیب و نقص باشند .

8- همیشه یک پاسخ صحیح وجود دارد .

9- باید برنده شوم ؛ وحشتناک است که ببازم .

10- نباید برای رسیدن به چیزی انتظار بکشم .

ادامه مطلب …

تکنیک های گشتالتی و گشتات درمانی

تکنیک های گشتالتی

در گشتالت درمانی می توان از چندین روش، مثل بهره گرفتن از زبان، بازی و خیالپردازی استفاده کرد تا جریان صحبت در طول مشاوره بر محور زمان حال بچرخد. نگارندگان، بعضی از تکنیک های زیر را در مورد کودکان پنج تا دوازده ساله و نیز نوجوانان و بزرگسالان به کار برده اند. ادامه مطلب …

گشتالت درمانی

گشتالت درمانی: گشتالت درمانی رسماً در نیویورک و زمانی که فرتیس پرز 53 ساله بود تولد یافت. پرز در سال 1921 درجه دکتری خود را در طب از دانشگاه فردویش ویلهلم گرفت. او تخصص خود را در روانکاوی همراه کارن هورنای، کلاراهابل و ویلهلم رایش گذارند و در موسسه روانکاوی در وین باهلن دوچ همدرس بود. ادامه مطلب …