راز موفقیت دو قلوهای تک رقمی کنکور

احسان و عرفان طاهری فرد دانش آموزان دوقلوی شیرازی که در آزمون ورود به دانشگاه های سراسری (کنکور) امسال رتبه های 5 و 6 کشور را کسب کردند در گفت و گو با ایرنا از توکل به خدا، پشتکار و حرکت هدفمند و با برنامه به عنوان راز موفقیت خود یاد کردند.

 

ادامه مطلب …