مطالب توسط 92

برنامه های تقویت

برنامه های تقویت تغییر توازن میان پیامدهای مثبت و منفی مستلزم انتخاب انتخاب یک برنامه تقویت است . برای فراگیری و تثبیت یک رفتار جدید  می توان از دو برنامه تقویت استفاده کرد » متوالی و متناوب             ( به بنکس و تامپسون ، 1995 نگاه کنید ) . استفاده از تقویت متوالی ، یعنی تقویت […]

بازی های تخیلی-باورهای غیر منطقی معمول در نوجوانان و والدین – روش مشاوره

بازی های تخیلی بازی های تخیلی می توانند برای کودکان با سنین مختلف بسیار سرگرم کننده باشند و آنان را از احساسات کنونی شان آگاه سازند. کودکان در یک بازی تخیلی گروهی، حیوانی را انتخاب می کنند که دوست دارند آن حیوان می بودند و همان کارهایی را می کردند که حیوان مزبور می کند. […]

تکنیک های گشتالتی و گشتات درمانی

تکنیک های گشتالتی در گشتالت درمانی می توان از چندین روش، مثل بهره گرفتن از زبان، بازی و خیالپردازی استفاده کرد تا جریان صحبت در طول مشاوره بر محور زمان حال بچرخد. نگارندگان، بعضی از تکنیک های زیر را در مورد کودکان پنج تا دوازده ساله و نیز نوجوانان و بزرگسالان به کار برده اند.

گشتالت درمانی

گشتالت درمانی: گشتالت درمانی رسماً در نیویورک و زمانی که فرتیس پرز 53 ساله بود تولد یافت. پرز در سال 1921 درجه دکتری خود را در طب از دانشگاه فردویش ویلهلم گرفت. او تخصص خود را در روانکاوی همراه کارن هورنای، کلاراهابل و ویلهلم رایش گذارند و در موسسه روانکاوی در وین باهلن دوچ همدرس […]