نظريه روابط با ديگران

نظريه روابط با ديگران

همان طور كه پيشتر گفته شد، عشق و تلاش مفاهيمي مهم در نظريه فرويد هستند . او معتقد بود ارزيابي سريع وضعيت سلامت رواني فرد از اين طريق ميسر است كه ببينيم او تا چه حد در روابط و زندگي حرفه اي اش موفق بوده است . نظريه روابط باديگران فرويد برآيند طبيعي تحقيقات اوليه او در اين زمينه بود كه كودكان تا چه حد تعارض ناشي از رقابت با والد هم جنس خود در جلب محبت و توجه والد غير هم جنس خود موفق مي شوند. در نظريه فوق بر اين تاكيد مي شود كه چگونه روابط نخست كودك در خانواده بر نوع روابطي كه او پس از آن ذر بيرون از خانه با ديگران برقرار مي كند تاثير داردبراي مثال زني كه در سال هاي كودكي خويش پدري قابل اعتماد را از دست داده، ممكن است توجه و محبت پدرانه اي را كه از او دريغ داشته شده در نوع مردان مسني كه رفتارهايي پدرانه دارند جستجو كند. در نظريه روابط با ديگران كلمه ديگران به افرادي غير از خود اشاره مي كند روابط خانوادگي كه الگوي صحيح و سالم برقراري روابط را در آينده به كودك نشان مي دهند بهترين كمكي است كه كودكان مي توانند براي ايجاد روابط آتي خود با ديگران درخارج از خانه از آن برخوردار باشند كودكاني كه در سال هاي وابستگي شان از تربيت صحيح برخوردارند در روابط دوران بزرگسالي شان به دنبال رفع كاستي هاي ناشي از نقش والدينشان نيستند والديني كه پيشرفت كودكانشان را در طي مراحل رشد به سوي دستيابي به استقلال و هويت تسهيل مي كنند طرح كلي كامروايي و برقراري روابط سالم در بزرگسالي را برايشان ترسيم مي كنند به تدريج كه كودكان خود را از خانواده هايشان جدا مي كنند ديدگاه هاي دروني شده خود را درباره نحوه روابط با همسالان و سرانجام يا ديگران در دوران بزرگسالي شان را تحقق مي بخشند. براي مثال زني ممكن است تصوير خشونت آميز و دفع  كننده از پدر خويش را كه محبت و تربيت لازم را از او دريغ داشته است به بخش ناهشيار ذهن خود واپس براند و همين تصوير ذهني را بر همه مردان به طور كلي فرافكني كند.وقتي اين زن همين تصوير خشونت آميز از پدر را در چهره همسرش مي بيند به همان شكل نيز واكنش نشان مي دهدو سبب مي شود شوهرش همان نقش خشونت آميز پدر را  ايفا كند . در درمان كودكان به والدين نيز آموزش داده مي شود تا الگوهاي خوبي براي فرزندانشان باشند و در ابراز محبت لازم و تربيت آنان كوتاهي نكنند . در درمان بزرگسالان نيز سعي مي شود دريچه اي به ناهشيار ذهنشان گشوده شود تا تعارض هاي حل نشده با والدينشان را جستجو كنند و دريابند كه چگونه تعارض هاي واپس رانده  برقراري و ادامه روابط دلخواه آنها را با ديگران دشوار مي كند.

برای دیدن لیست تمام مطالب مربوط به این نوشته و فنون مشاوره می توانید اینجا کلیک کنید 

Related posts:

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *