استراحت های بین مطالعه 

استراحت های بین مطالعه به معنای تلف کردن وقت نیست بلکه همین استراحت ها می تواند بازده مطالعاتی شما را افزایش دهد. پس استراحت های بین مطالعه را جدی بگیرید. درضمن نباید تصور کنید که فقط در صورت خستگی باید استراحت کنید، بلکه اگر خسته هم نشدید حتما” باید وقفه ای در مطالعه هایتان ایجاد کنید.
سه زمان اصلی برای استراحت های بین مطالعه پیشنهاد می شود:

ادامه مطلب …

تغذیه مناسب برای کنکوری ها

پیروی از یک الگوی صحیح تغذیه ای بر بهبود عملکرد تمام ارگان های بدن تاثیر بسزایی دارد. با قرار گیری در زمان امتحانات به ویژه کنکور، عملکرد سیستم مغزی و تقویت حافظه از یک سو و کاهش اضطراب از سوی دیگر، اهمیت مضاعفی پیدا می کند.

ادامه مطلب …

قانونمند مطالعه كنيم

مطالعه يعني خواندن كتاب يا نوشته ما را به بخشي از هدف خود در تأمين نيازمان مي‌رساند. دانش آموزان براي بهبود و افزايش توان يادگيري بايد اصولي را قبل از مطالعه، هنگام مطالعه و بعد از مطالعه به دقت رعايت كنند. در اين جا به بررسي اين اصول مي‌پردازيم .

ادامه مطلب …

مهمترین دامی که طراحان کنکور برای شما پهن کرده اند

مهمترین دامی که طراحان کنکور برای شما پهن کرده اند و اکثریت داوطلبان از آن بی اطلاع هستند در توالی سوالات است. به این صورت که در ابتدا به دنبال هم چند سوال ساده پیش روی شما می گذارند و  پس از این که شما را به وسیله این طعمه به میان دام کشاندند یکباره شما را با سوالی با سطح دشواری بالا مواجه میسازند و علاوه بر اینکه زمان بسیار زیادی را باید صرف تست کنید استرس و فشار روانی را بر شما تحمیل می کنند.

ادامه مطلب …