نوزده اصل سر جلسه کنکور

 

۱-  درطراحی سؤالات کنکوراصول کلی طراحی تست رعایت میشود.بنابراین برای پاسخگویی به سؤالات دنبال روشهای غیرعادی نباشید.

۲-خود را برای مواجهه با هر نوع سؤالی درسر جلسه کنکورآماده سازید.

۳- هیچگاه بیش از اندازه روی یک تست زمان نگذارید . حواستان باشد که اگر یک تست دارد زیاد از شما وقت می گیرد بیخیالش شوید.

۴ – باید این فن جسورانه را بیاموزید که ازسر بعضی تستها بگذرید.

۵ –  درتستهایی که درموردگزینه صحیح شک دارید تنها زمانی ریسک کنید که اطمینان داشته باشید حداقل دوگزینه غلط است.

۶ –  قبل ازهرگونه اقدام به پاسخگویی تست،تمام اجزاء آن را با دقت بخوانید.

۷-  سعی کنیدقبل ازپاسخ به هرتست،گزینه صحیح راحدس بزنید.

۸-  درجلسه کنکوردقت کنید درفضایی قرار نگیرید که با کوچکترین سرنخها فریب بخورید.

۹ – درتقسیم زمان برای پاسخگویی به تستها،توجه داشته باشید که زمان برای حل هرتست متفاوت است.

۱۰ – اگرزمانی برای مرورتستها باقی ماند،پاسخ راتنها زمانی تغییر دهید که به غلط بودن اول اطمینان حاصل نمایید.

۱۱ – برای افزایش سرعت عمل درتست زنی چهارعوامل مؤثرند:

تمرین و رکوردگیری تست زنی،شادابی وسرحال بودن تمرکزوآرامش ومطالعه ی مفهومی.

۱۲ – محاسبات ریاضی رابادقت وتمرکزانجام دهید.

۱۳ – درتستهای ریاضی،یک روش کارمشخص داشته باشید تا دچار سردرگمی نشوید.

۱۴  – دردرس فیزیک ضمن مطالعه مفهومی و تقویت بنیه ریاضی، به طورکیفی تستهایی درسطوح ساده،متوسط وسخت زدهو مراقب مفاهیم نزدیک به هم باشید

۱۵ – درتستهای شیمی به نحوه توزیع سؤالات و همچنین دراولویت قرار دادن پاسخگویی به تستهای توصیفی توجه نمایید.

۱۶ – درتستهای زیست شناسی، دقت بر روی درک و فهم سؤالات اهمیت بیشتری دارد.

۱۷ – درتستهای زبان انگلیسی، زمان راهماهنگ با زمان دروس عمومی دیگر در نظر بگیرید.

۱۸ – درتستهای معارف،امکان سرعت عمل، بیشتراست.
-۱۹تستهای ادبیات راجدی بگیرید و به حفظیات اتکا نکنید.

 

Related posts:

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *

*