نظریه REBT درمانی عقلانی عاطفی رفتار:

نظریه REBT درمانی عقلانی عاطفی رفتار:

REBT برای افرادی در همه فرهنگ ها مناسب است، که مشاوره ای رهنمودی و جدی را ترجیح می دهند و دوست دارند مشاور نقشی فعال ایفا کند و اطلاعات و دستورالعمل هایی را بر مبنای مرحله ای در اختیار شان قرار دهد و به آنان شیوه تفکر احساس و رفتار بهتر را بیاموزد مشاورانی که رویکرد REBT را بر می گزینند به صراحت به درمان جویان خود تذکر می دهند که کجا اشتباه می کنند برای تصحیح اشتباه خود چه باید انجام دهند. بنابراین این شیوه مشاوره بیشتر در فرهنگ هایی پذیرفتنی است که  درمان جویان دوست دارند مشاور یا معلم آنها نقشی  فعال، جدی و اعتماد آمیز در زندگی شان ایفا کند. مانند آمریکایی های آفریقایی تبار و اسپانیایی تبار .

درمانگران و مشاورانی که از REBT استفاده می کنند ، مجموعه ای از تکنیک ها و روش ها را بکار می گیرند که می توان آنها را به افراد و درمان جویان دوستدار تعلیم و آموزش آموخت و  همین آموزش و تعلیم است که به نوبه خود درمان جویان را توانا می سازد تا با کار آمدی بیشتر ، مشکلات تضادهایشان را حل کنند .

نظریه مشاوره رفتاری :

مشاوره رفتاری بیشتر مناسب فرهنگ هایی است که در آنها مداخلات رفتاری ، بر کار روی جنبه های شناختی و عاطفی مشکلاتی که برای مشاوره ارجاع داده می شدند ترجیح داده می شود در مشاوره رفتاری ، رفتار کنونی درمان جو و تغییرات رفتاری کوتاه مدت و به دنبال آن دستیابی به هدف های خاص و قابل اندازه گیری در کانون توجه قرار می گیرند مشاور رفتاری بیشتر نقش یک مشاور متخصص و هدایتگر را ایفا می کند تا فردی غیر هدایتگر که تنها گوش می دهد و تسهیل کننده تالمات شخصی است در فرهنگ هایی که علاقه شان به رویکردی رهنمودی که در آنها مشکلات کنونی فرد مد نظر است، معطوف می باشد، احتمالا این روش مشاوره سودمند تلقی خواهد شد .

نظریه میان فرهنگی تحلیل تعادلی:

اریک برن معتقد بود مفاهیمی که در نظریه تحلیل تعادلی مورد استفاده قرار می گیرند همگانی و عام هستند به عبارت دیگر مردمان همه جوامع و کشورها با کارکرد مولفه های والدین، بزرگسال  و کودکی در شخصیت خود نا آشنا نیستند و همه در تبادلات و ارتباط شان با یکدیگر از یکی از سه حالت درونی خویش استفاده می کنند . رابطه دوستانه و صمیمی که مشاور در این روش مشاوره با درمان جو برقرار می کند یک ویژگی مثبت است مه هر گونه مانع فرهنگی را از سر راه بر می دارد. همه از فرهنگ یدرون یک فرهنگ ، که رویکردی جهت دار، مستقیم و تربینی  به مشکلات فرد در مسیر رشدش را بر رویکردی درمانگرایانه به بیماری روانی ترجیح می دهند روش TA را رضایت بخش می دانند در روش TA این فرصت فراهم می شود که درمان جویان به صورت گروهی و فردی هر  دو بتوانند مهارت جدیدی را بیاموزند . آمریکایی های افریقایی تبار و مردمان کشورهای آمریکایی لاتین ، رویکرد های روانی پرورشی را که به درمان جویان فرصت داده می شود مهارت های سودمندی را بیاموزند ترجیح می دهند امریکایی های آسیایی تبار و آسیایی هانیز تاکید بر عنصر تفکر را در TA یکی از مشخصه های جذاب این روش مشاوره می دانند.

نظریه روان شناسی فردی:

عنوان روان شناسی فردی ظاهر کافی است که تصور کنیم در این نظریه به طور کلی بر فرد بیشتر از خانواده گروه یا  جامعه تاکید می شود اما چنین تصوری به هیچ وجه درست نیست. ایجاد و رشد روحیه اجتماعی همیشه یکی از هدف های اصلی  در روان شناسی فردی یا روان شناسی آدلری بوده است.

بنابراین تمام گروههای فرهنگی مختلف که مشاوره  خانوادگی ، گروهی و جمعی را ترجیح می دهند، روان شناسی فردی را برای بررسی و شناخت شرایط زندگی و الگوهای رفتاری خویش و در نهایت تغییر احتمالی ، راحت تر  و مناسب خواهند یافت.

گروه های فرهنگی همچون اسپانیایی ها ، بومیان آمریکا ، ایتالیایی ها و ساکنان کشورهای خاور میانه از جمله کسانی هستند که رویکرد خانوادگی و جمعی یا اجتماعی را که  در روش آدلری بر آن تاکید می شود، می پسندد.

در مشاوره به روش آدلری درمان جویان و خانواده ها ملزم به جمعبندی نظریه ها تبادل اطلاعاتی نیستند که به افشاری اسرار خانواده و بر هم زدن آرامش افراد نیز هتک حرمت مسن تر های خانواده منجر می شود. مفاهیمی که در نظریه آدلر مطرح می شود، به طور سنتی فرهنگ نابسته هستند تا فرهنگ بسته ، مفاهیمی همچون ترتیب تولد فرزندان هدف های رفتار ، خاطرات سال های کودکی ، سبک زندگی ، مشکلات ناشی از استدلال نادرست چیزهایی است که همه فرهنگ ها با آنها آشنا هستند.

درمان جویان شرقی ، افریقایی، آمریکایی های آفریقایی تبار و خود آمریکاییی ها ابعاد کاربرد روام شناسی آدلر را مناسب و راحت خواند یافت.

در رویکرد تربیتی که آدلری ها از آن بهره می گیرند درمان جویان به راحتی این فرصت را پیدا می کنند تا مهارت های جدید و اطلاعاتی  کاربردی را بیاموزند . یادیگیری به شکل های گوناگون صورت می گیرد و زمان مشاوره به اموری مانند، گوش دادن ، جمع آوری اطلاعات ، صحبت کردن، نمایش دادن و تمرین کردن اختصاص می یابد.

نظریه مشاوره خانوادگی :

مشاوران پیرو نظریه مشاوره خانوادگی، همچنانکه در همه  روش های مشاوره چنین است، برای آنکه در ارزشیابی های خود و درمان خانواده های متعلق به فرهنگ های مختلف موفق باشند، باید شناخت کاملی از هنجارهای فرهنگی خانواده و الگوی ارتباطی آنها داشته باشند.

درمانگران در روش مشاوره خانوادگی از دو الگو می توانند استفاده کنند : نخستین الگو رویکرد خانوادگی رهنمودی است که با تاکید بر تغییرات ساختاری درون خانواده ، اهمیت قومیت به عنوان یک عامل برای تغییر در درمان به کمترین حد خود تقلیل  می یابد . در رویکرد رهنمودی رفتارهایی تشویق می شوند که به خانواده کمک می کنند فرهنگ جدید خود را دریافت نظام باورهای فرهنگی شان به عنوان بستر اصلی نپذیرند. مثال ارائه شده یک زوج هستند که از فرهنگی دیگر به تازگی به آمریکا کوچ کرده اند در فرهنگ متنی این زوج، شوهر نان آور خانواده محسوب می شود . همسر این مرد شغل بهتری از شغل مرد پیدا می کند و همین مسئله به کشمکش بین آن دو می انجامد . نقش مشاورخانواده آن است که باید راهی برای مداخله بیابد که این مشکل را حل کند.

رمز مشاوره در این مورد بازسازی موفقیت با توجه به وابستگی های قومی این زوج و حل مشکل آنان بدون تشویق آنها به رفتارهایی شبیه به رفتارهای فرهنگ غالب در جامعه است الگوی دوم یک رویکرد متمرکز بر فرهنگ است که در آن مشاور در زمنیه حساسیت فرهنگی آموزش می بیند مشاور با گذراندن این آموزش هنگام مراجعه درمان جویانی با نظام باورها و هنجارهای فرهنگی مختلف چهار گزینه در اختیار دارد

گزینه یک – مشاوره می تواند تأثیر گذاری نظام  باورهای درمان جویان را به حداقل ممکن تقلیل دهد

گزینه دو- مشاور  می تواند از بخش هایی از نظان باورهای درمان جو استفاده کند

گزینه سه – ارجاع درمان جو نزدیک درمانگر فرهنگی شناخته شده

گزینه چهار- همکاری مشاور با درمانگر مزبور برای ایجاد تغییرات لازم

همچنین به نظر می رسد مشاوران خانواده درمانگر در فرهنگ های متفاوت اگر بتوانند آموزش فرهنگی همراه با استفاده از الگوی رهنمودی را بکار برند بهتر می توانند با مشکلات میان فرهنگی خانواده ها کنار بیایند .

 

برای دیدن لیست تمام مطالب مربوط به این نوشته و فنون مشاوره می توانید اینجا کلیک کنید 

Related posts:

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *