شیوه مشاوره بر اساس واقعیت درمانی :

شیوه  مشاوره بر اساس واقعیت درمانی :

گلاسر همواره بر این اعتقاد بود که همه انسانها نیازهای اساسی مشابهی دارند این نیازها بر حسب سن، جنس یا نژاد تغییر نمی کنند واقعیت درمانی برای این به وجود آمد  که به همه انسانهاکمک شود تا دو نیاز اساسی را برآورده کنند: نیاز به دوست داشتن دیگران و محبوب بودن نزد آنان و نیاز به احساس ارزشمندی کردن چه نزد خود چه نزد دیگران .

پس از چندی گلاسر (1998) فهرست نیازهای انسان را بیشتر بسط داد به طوری که موارد زیر را نیز در بر گرفت نیاز به بقا ، نیاز به آزادی، نیاز به سرگرمی و نیاز به محبت و تعلق به یک گروه یا جمع اما باید با یاد داشته باشیم که در فرهنگ های گوناگون افراد تصاویر دهنی متفاوتی از جهان آرمانی شان برای خود شکل می دهند عوامل فرهنگی آزادی فردی را برای انتخاب از بین نمی برد اما فرهنگ های مختلف ارزش ها و فلسفه های متفاوتی را تشویق می کنند حتی در هر فرهنگ خاص افراد ممکن است جهان های آرمانی متفاوتی داشته  باشند بنابراین هنگام مشاوره با هر درمان جو باید به ارزش های معنوی مورد نظر هر فرد آداب و رسوم غیر مکتوب ، رفتارهاو ارتباطات غیر کلامی ارزش های خانوادگی و شیوه های درمانی و معالجه توجه داشته باشیم .

با این حال واقعیت درمانی را می توان برای درمان  جویانی از بیشتر فرهنگ ها تطبیق داده به شرط انکه مشاور  با ارزش ها و سنت های فرهنگ های مورد بحث آشنا باشد .

مشاوره متمرکز بر راه حل : این شیوه مشاوره بیشترین اثر بخشی را در فرهنگ ها ئ رد میان افرادی دارد که مایل به تغییر مستقیم رفتارشان هستند در حالی که برای تغییر شناختی و عاطفی شیوه مزبور ممکن است تا این حد نتیجه بخش نباشد .

این روش مشاوره که کوتاه مدت است بیشتر در فرهنگ ها و برای افرادی مناسب است که ترجیح می دهند مشاور اطلاعات لازم و کافی را برای حل مشکل فعلی شان در اختیار آنان بگذارد.

در مشاوره کوتاه مدت جهت گیری بیشتر بر زبان حال است و در صورت لزوم اندکی نیز به گذشته پرداخته می شود در واقع وقت زیادی به بحث درباره یافتن و معرفی خود مشکل اختصاص داده نمی شود بلکه بیشتر توجه به راه حل مشکل و دستیابی به رفتارهاییی است که درمان جو برای دست یافتن به آن راه حل باید  به آن رفتارها  متوسل شود این نوع مشاوره معمولا در 10 جلسه خاتمه می یابد و نیز برای فرهنگ ها و افرادی مناسب است  که به مشاوره ی واقع بینانه تمایل دارند و همه تلاش خود را می کنند تا هر چه زودتر همه چیز رو به راه شود به نظر می رسد با توجه به شرایط و خصوصیات قومی و نژادی و فرهنگی مشاوره کوتاه مدت برای آفریقایی ، اسپانیایی ها و آسیایی ها   و نیز درمان جویان آمریکایی تبار ، آسیایی تبار  و یا آنهایی که از کشورهای آمریکای لاتین  آمده اند و نیز درمان جویان آمریکایی اروپایی مناسب تر باشد.

مشاوره متمرکز بر شخص (درمان جو مدار):

این شیوه مشاوره می تواند برای درمان جریان در فرهنگ  هایی که انتظار می رود مشاور نقش متخصص را داشته  باشد که وظیفه اش توصیه کردن و هدایت درمان جو برای تصمیم گیری در حل مشکلاتش است مشکل آفرین باشد به عبارت دیگر وقتی انتظارات درمان جویان براورده نیم شود انان احتمالا از شیوه  مشاوره متمرکز بر شخص مایوس می شوند و مشاوره را ادامه نخواهند داد . آسیایی ها و بومیان آمریکا که در نظام ارزشی جوامع  آنها بر کمک خواستن از افراد با تجربه و ریش سفید تاکید می شود احتمالا بر اثر ویژگی غیر رهنمودی مشاوره متمرکز بر شخص از این شیوه احساس رضایت نخواهند کرد.

ویژگی منحصر به فرد رویکرد متمرکز بر شخص هنگامی که با درمان جویان همه فرهنگ ها انجام می شوئد آن است که در این شیوه مشاوره شرایط درمانی را زمینه سازی می کند این شرایط درمانی یعنی صداقت ، تلقی مثبت بی قید و شرط درک همدلانه و توجه غیر ارزشی مشاور به درمان جو نشانگر احترام به دیگران است که در همه فرهنگ های محترم شمرده می شود. در فرهنگ های عمل گرا که افراد از شیوه متمرکز بر شخص سرخورده می شوند به درمان جویان است و بای این منظور به آنان آموزش داده می شود چگونه  مشاور خودشان باشند .

شیوه متمرکز بر شخص هر چند ممکن است در باره همه فرهنگ ها شیوه ای بی نقص نباشد ، دارای مزیت هایی است . در این شیوه ، خط اثر گذاری تعریضی که از هنجار بودن در فرهنگ حاکم می شود به حداقل می رسد ، زیرا این خود درمان جوات که هدف ها را تعیین و فرایند مشاوره را ارزشیابی می کند .

نقص های احتمالی کاربرد شیوه مشاوره متمرکز بر شخص در فرهنگ های گوناگون  اینها هستند :

تاکید بر فرد گرایی که با وابستگی های طبیعی میان اعضای خانواده که در فرهنگ های دیگر بر آن تاکید می شود قابل تطبیق نیست، تمرکز برخود، تجربه ذهنی فرد و تاکید بیش از حد بر تفکر انتزاعی.

گشتالت درمانی :

گشتالت درمانی دارای برخی ویژگی هایی است که با بعضی فرهنگ ها کاملا سازگار است و از طرفی ویژگی های دیگری نیز دارد که در فرهنگ های دیگر ممکن است ناراحت کننده به نظر برسد . در در گشتالت درمانی  بیشتر تغییری کلی در شیوه زندگی مد نظر است و نه مشکلاتی جدای از هم که در مجموع  معمایی کلی را در زندگی فرد و شیوه تعامل او را با محیطش تشکیل می دهند بیشتر افراد ار فرهنگ های گوناگون که برای مشاوره مراجعه می کنند و هدفشان استمداد برای مشکلاتی خاص در زندگی شان است،وقتی درمی یابند گشتالت درمانگران نگاهی کلی به شکل فعلی آنان دارند و تصویری کلی از آن برایشان ترسیم می کنند و نه آنکه مسائل را یکی یکی برایشان توضیح دهند، از مشاوره دلسرد می شوند به طور خلاصه مشاوران گشتالت گرا معتقدند آموزش نحوه رفتار به شیوه ای صحیح و صادقانه به درمان جو کافی است تا او بتواند با هر مشکلی که برایش پیش می آید روبرو شود. درمانگرانی که به شیوه گشتالت درمانی کار می کنند اعتقادی به  قربانی شدن یا قربانی چیزی بودن ندارند. در نظر اینان افراد خود مسئول هستند که چگونه زندگی خود را راه ببرند. تاکید بر مسئولیت فردی ممکن تسن برای بعضی فرهنگ ها در مقیاس با فرهنگ های دیگر دشوارتر به نظر می رسد . گشتالت درمانگران معتقدند مهم نیست شرایط شخصی تا چه اندازه دشوار باشند این افراد هستند که باید راه هایی را بیابند تا خود را از موقعیت تحمل ناپذیری که در آن گرفتار آمده اند، برهانند .طرفداران رویکرد گشتالتی زیاد ب سر مفهوم سازماندهی یک گروه یا استفاده از منابع مجاز موجود برای آنکه فرد خود را از مخمصه نجات دهد، اصرار نمی ورزند.

به طور خاص ، افرادی که تحت فشار و دچار ناراحتی هستند ممکن است بر اثر تاثیری که در گشتالت درمانی بر مسئولیت فردی می شود دلسرد و از ادامه کار منصرف می شوند چنین به نظر  می رسد که با ایجاد تغییراتی می توان گشتالت درمانی را بهبود  بخشید . بعضی از این تغییرات اینها هستند: کاستن تاکید قوم گرایانه بر فرد و در مقابل بر جسته ساختن تعامل توسط همه مشارکت کنندگان در یک وضعیت اجتماعی، استفاده از نقش گرایی روانی در گروه درمانی به جای روش جمعبندی نظریه ها ایجاد موقعیت حساس درمان انفرادی در وضعیت گروهی و در آخر استفاده روش ها و رویکردهای دیگر و تلفیق آنها با رویکرد گشتالتی در نظریه و عمل .

برای دیدن لیست تمام مطالب مربوط به این نوشته و فنون مشاوره می توانید اینجا کلیک کنید 

Related posts:

1 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *