تحلیل تبادلی

تحلیل تبادلی

دومین نوع تحلیل، یعنی تحلیل و بررسی تبادل و ارتباط میان دو نفر، هسته و کانون TA (تحلیل تبادلی) است. هر بار که یک شخص حضور شخصی دیگر را به طور کلامی یا به طور فیزیکی تأیید می کند، تبادلی اتفاق افتاده است. تبادل اغلب به عنوان یک واحد ارتباط انسانی یا ارتباطی مبتنی بر محرک پاسخ بین حالت های خود شخص در نظر گرفته می شود.

تبادل ها را می توان در سه دسته جای داد:

1- تبادل های تکمیلی، که برن آنها را «نوع طبیعی روابط سالم انسانی» می نامد، زمانی روی می دهد که بین دو خود همسان در دو فرد، ارتباط (سوال و جواب) صورت می گیرد (نمودار 2-10)

 

نمودار تبادل تکمیلی

سوزان: بیلی، دوچرخه مرا  ندیدی؟

بیلی: چرا، تو حیاط خلوت است.

2- تبادل های متقاطع در ارتباط های منقطع. این گونه تبادل ها زمانی روی می دهد که پاسخ، از آن حالتی از خود که مورد خطاب نیست، صادر می شود. (نمودار 3-10)

 

نمودار  تبادل متقاطع

سوزان: بیلی، ممکنه به من کمک کنی دوچرخه ام را پیدا کنم؟

بیلی: نمی بینی، برنامه مورد علاقه ام را تماشا می کنم؟

3- تبادل های پوشیده یا ناآشکار متضمن بیش از یک حالت خود در هر شخص و اساساً غیر صادقانه هستند. این نوع تبادل در ظاهر شبیه به همان تبادل های پیشین (1 و 2) است، اما پیام واقعی که فرستاده می شود، در ظاهر کلام مشخص نیست (نمودار  ). برای مثال، پیام پوشیده ای که در شماره 1 فرستاده می شود، در سطحی آشکار یا به قصد ارتباطی اجتماعی ارسال شود:

سوزان: بیلی، چرا کمک نمی کنی تا دوچرخه ام را پیدا کنم و با هم دوچرخه سواری کنیم؟

بیلی: خیلی خوبه، هوا هم جون می ده برای دوچرخه سواری!

یا آنکه پیام ناآشکار جمله بالا می توانست در سطحی روان شناختی، پوشیده یا پنهانی باشد:

سوزان: کاشکی تو دوست من بودی؟

بیلی: امیدوارم از دوستان دیگرت بیشتر مورد توجه تو باشم.

برای دیدن لیست تمام مطالب مربوط به این نوشته و فنون مشاوره می توانید اینجا کلیک کنید 

Related posts:

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *