تحليل انتقال

تحليل انتقال

انتقال زماني روي مي دهد كه درمان جو مشاور را شخص ديگري مي پندارد. فرويد وقتي متوجه شد بيمارانش او را قبل از آنكه روانكاو ، مددكار يا حكيم بشناسند ، شخص ديگري تلقي مي كنند واقعا شگفت زده شد. در جريان روانكاوي ، درمان جويان معمولا احساسات خود درباره شخص مهمي در زندگي گذشته شان را به درمانگران خود انتقال مي دهند. انتقال معمولا نتيجه ماجراي پايان نيافته اي است كه درمان جو در كودكي اش با شخصي مهم داشته است . درمان جويان عموما احساسات افكار و انتظاراتشان نسبت به شخص مهمي در زندگي شان را به مشاور انتقال مي دهند مشاوذه فرصتي فراهم مي اوردتا تعارض هاي حل نشده نزد مشاور دوباره ابراز شوند و مشاور نيز به درمان جو كمك مي كند تا از راه هايي موثرتر و مفيدتر به حل اين تعارضات بپردازد روابط انتقال مي تواند يم ميدان نبردواقعي به وجود آورد و ان وقتي است كه احساس عشق و علاقه اي را كه درمان جو به شماور ابراز مي كند مشاور رد مي كند و درمان جو نيز به نوبه خود با مقاومت در برابر تلاش هاي مشاور براي كمك به مشاور بي اعتنايي مي كند انتقال و مقاومت هر دو را ميتوان با توجه به تبعات علي آنها در زندگي درمان جو مورد تحليل قرار داد. ضد انتقال وقتي روي ميدهد كه مشاور به تدريج درمان جو را شخصي ديگر و نه مراجع مي پنداردتوصيه مي شود مشاوري كه خود نمي تواند در روابطش با درمان جو تعادلي از لحاظ واقع بيني همدلي ايجاد كند به متخصص صاحب صلاحيت و كارآمدتر ديگري مراجعه كند.

برای دیدن لیست تمام مطالب مربوط به این نوشته و فنون مشاوره می توانید اینجا کلیک کنید 

Related posts:

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *