استراحت های بین مطالعه 

استراحت های بین مطالعه به معنای تلف کردن وقت نیست بلکه همین استراحت ها می تواند بازده مطالعاتی شما را افزایش دهد. پس استراحت های بین مطالعه را جدی بگیرید. درضمن نباید تصور کنید که فقط در صورت خستگی باید استراحت کنید، بلکه اگر خسته هم نشدید حتما” باید وقفه ای در مطالعه هایتان ایجاد کنید.
سه زمان اصلی برای استراحت های بین مطالعه پیشنهاد می شود:

بیش‌تر بخوانید

تغذیه مناسب برای کنکوری ها

پیروی از یک الگوی صحیح تغذیه ای بر بهبود عملکرد تمام ارگان های بدن تاثیر بسزایی دارد. با قرار گیری در زمان امتحانات به ویژه کنکور، عملکرد سیستم مغزی و تقویت حافظه از یک سو و کاهش اضطراب از سوی دیگر، اهمیت مضاعفی پیدا می کند.

بیش‌تر بخوانید

بهترین کتب تستی و کمک درسی دروس عمومی (تمامی رشته ها):

اکنون بهترین کتاب های کمک درسی کنکور 95:

بهترین کتاب های کمک آموزشی و تستی درس ادبیات و زبان فارسی:

بیش‌تر بخوانید

نوزده اصل سر جلسه کنکور

 

1-  درطراحی سؤالات کنکوراصول کلی طراحی تست رعایت میشود.بنابراین برای پاسخگویی به سؤالات دنبال روشهای غیرعادی نباشید.

2-خود را برای مواجهه با هر نوع سؤالی درسر جلسه کنکورآماده سازید.

بیش‌تر بخوانید

قانونمند مطالعه کنیم

مطالعه یعنی خواندن کتاب یا نوشته ما را به بخشی از هدف خود در تأمین نیازمان می‌رساند. دانش آموزان برای بهبود و افزایش توان یادگیری باید اصولی را قبل از مطالعه، هنگام مطالعه و بعد از مطالعه به دقت رعایت کنند. در این جا به بررسی این اصول می‌پردازیم .

بیش‌تر بخوانید

مهمترین دامی که طراحان کنکور برای شما پهن کرده اند نکته های کنکوری

مهمترین دامی که طراحان کنکور برای شما پهن کرده اند

مهمترین دامی که طراحان کنکور برای شما پهن کرده اند و اکثریت داوطلبان از آن بی اطلاع هستند در توالی سوالات است. به این صورت که در ابتدا به دنبال هم چند سوال ساده پیش روی شما می گذارند و  پس از این که شما را به وسیله این طعمه به میان دام کشاندند یکباره شما را با سوالی با سطح دشواری بالا مواجه میسازند و علاوه بر اینکه زمان بسیار زیادی را باید صرف تست کنید استرس و فشار روانی را بر شما تحمیل می کنند.

بیش‌تر بخوانید